โครงการพระราชดำริ

01 02 03 04

 

โครงการพระราชดำริด้านพลังงานทดแทน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ท่านผู้อ่านได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระองค์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านผู้อ่านร่วมเป็นหนึ่ง ในการดำเนินตามรอยพระราชจริยวัตร ในการใช้พลังงานอย่างเพียงพอ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน “60 ล้านใจ ร่วมถวายปณิธาน ลดใช้พลังงานเพื่อในหลวง โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลาง ในการประสานงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s